Pius X vakanties 2018

Vanaf 5 jaar zijn kinderen in Nederland leerplichtig en moeten zij volgens de leerplichtwet naar school. Ouders zijn verplicht zich aan de vakanties te houden die zijn vastgesteld door de school, ook al wijken deze vakanties af van de adviezen. Een aanvraag buiten de vakanties om moet altijd via een formulier gedaan worden, verkrijgbaar bij de directie.

Begin schooljaar maandag 21 augustus 2017

Herfstvakantie 16-10 t/m 20-10-2017

Kerstvakantie 25-12 t/m 05-01-2018

Voorjaarsvakantie 26-02 t/m 02-03-2018

Pasen 30-03 t/m 02-04-2018

Meivakantie 27-04 (Koningsdag) t/m 11-05-2018

Pinksteren Maandag 21-05-2018

Zomervakantie 16-07 t/m 24-08-2018

Extra vrije dagen voor alle groepen:

Maandag 23 oktober (na herfstvakantie) 1e studiedag

Donderdag 26 april (voor Koningsdag en meivakantie) 2e studiedag

Dinsdag 22 mei 2018 (3e Pinksterdag) 3e studiedag

Extra juni weekend 22 juni t/m 25 juni 2018

Vrijdag 22 december 2017 (voor de kerstvakantie)

Vrijdag 23 februari 2018 (voor de voorjaarsvakantie)

Vrijdag 13 juli 2018 (voor de zomervakantie)